• 22 Φεβρουαρίου, 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ/16 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ/16 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ/16 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο