Νοσηλευτική Υπηρεσία

Νοσηλευτική Υπηρεσία

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς τομείς. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας λειτουργεί σε επίπεδο υποδιεύθυνσης και αποτελείται από Νοσηλευτικά τμήματα τα οποία ακολουθούν την διάρθρωση της Ιατρικής υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • 1ος Νοσηλευτικός τομέας, ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του Παθολογικού τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
  • 2ος Νοσηλευτικός τομέας,  ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του Χειρουργικού τομέα και του Χειρουργείου, της Ιατρικής Υπηρεσίας
  • 3ος Νοσηλευτικός Τομέας, ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του Εργαστηριακού τομέα, του Τομέα Ψυχικής Υγείας, του Τομέα Δημόσιας Υγείας και τα διατομεακά τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο