• 23 Φεβρουαρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 17/ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων (CPV:33184100-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 17/ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων (CPV:33184100-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 17/ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων (CPV:33184100-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο