Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων στην Ήπειρο με περίπου 250 τερματικά και περίπου 400 χρήστες. Είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που πέρασε στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (τηλεφωνία και δεδομένα) το 2006. Διαθέτει dataroom με 15 εξυπηρετητές (φυσικούς και λογικούς) και πλήρη δομημένη καλωδίωση με δρομολογητές και στα 6 επίπεδα του κτιρίου.

Το Νοσοκομείο Άρτας συμμετέχει από το 2015 σαν φορέας υλοποίησης σε έργο που αποτελεί τμήμα της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (cloud computing)» του ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και περιλαμβάνει υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και αποθήκευσης / backup (ελεύθερο Wi-Fi για πολίτες και ασθενείς, αποθήκευση δεδομένων σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (cloud). Στα πλαίσια αυτού του έργου υπάρχει πλήρης κάλυψη ασύρματου δικτύου για τους πολίτες σε όλο το Νοσοκομείο και κάλυψη ασύρματου δικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου.

Το 2017 με την προμήθεια του νέου αξονικού τομογράφου το ΓΝ Άρτας απέκτησε και σύστημα PACS για την ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής εικόνας (Ακτινογραφίες, Αξονικές, Μαστογραφίες, κοκ). Το 2018 το PACS διασυνδέθηκε με το σύστημα RIS (Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείριση γνωματεύσεων) καθώς και με το Νεφoϋπολογιστικό Περιβάλλον της ΕΔΕΤ και λειτούργησε πιλοτικά στο ακτινολογικό τμήμα. Στις αρχές του 2019 το PACS είχε εγκατασταθεί σε περίπου 100 τερματικά σε όλο το νοσοκομείο καταργώντας έτσι την ανάγκη για εμφάνιση των φιλμ η οποία οδήγησε σε μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων. Πλέον το PACS χρησιμοποιείται από 153 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (31 Παθολογικής, 34 Χειρουργικής, 3 Ψυχιατρικής, 18 Εργαστηριακής, 67 Ειδικευόμενους/ Αγροτικούς) καθώς και από 21 τεχνολόγους ακτινολόγους, συνολικά δηλαδή από 174 άτομα στο νοσοκομείο.

Τον Μάιο του 2020 το Τμήμα Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας κατέθεσε και εγκρίθηκε στην Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση με κωδικό JA-2020-4 και θέμα «Κοινή Δράση για την αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων από τα κράτη – μέλη στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, καθώς και της χρήσης δεδομένων υγείας (Joint Action on addressing differences in national General Data Protection Regulation (GDPR) implementation in the health sector, including the European Data Space and the health data use) (συγχρηματοδότηση 1.500.000 – 2.500.000 ΕΥΡΩ, η διακύμανση της συγχρηματοδότησης οφείλεται στο εάν θα ανατεθεί ή όχι η σύνταξη του κώδικα Συμπεριφοράς (Code of Conduct) σε εξωτερικό ανάδοχο)», πρόταση για την συμμετοχή του, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή είναι σε αξιολόγηση και από τον Νοέμβριο του 2020 θα προχωρήσει η υλοποίηση της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημ. Ανάρτησης: 10/12/2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο