ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 72/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 72/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 72/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο