Ιατρική Υπηρεσία

Ιατρική Υπηρεσία


Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Άρτας διαρθρώνεται σε τομείς. Στους τομείς αυτούς ανήκουν τμήματα και μονάδες καθώς επίσης υπάρχουν και διατομεακά τμήματα και λοιπά τμήματα.

Η ακριβής διάρθρωση, βάση του ισχύοντα οργανισμού του Νοσοκομείου φαίνεται πιο κάτω:

 • Παθολογικός, με δυναμικότητα 104 κλινών
 • Χειρουργικός, με δυναμικότητα 96 κλινών
 • Εργαστηριακός
 • Ψυχιατρικός, με δυναμικότητα 13 κλινών
 • Δημόσιας Υγείας

Στους τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των Εξωτερικών Ιατρείων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Αυτή την στιγμή λειτουργούν τα πιο κάτω Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Υπερήχων καρδιάς
 • Πνευμονολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Ορθοπαιδικό
 • Νεφρολογικό
 • Νευροχειρουργικό
 • Νευρολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Χειρουργικό
 • Ψυχιατρικό
 • Ψυχογηριατρικό
 • Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργειών
 • Ωτορινολαρυγγολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ανδρολογικό
 • Οφθαλμολογικό – Οπτικά πεδία
 • Μαιευτικό
Μετάβαση στο περιεχόμενο