Ιατρική Υπηρεσία

Ιατρική Υπηρεσία


Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Άρτας διαρθρώνεται σε τομείς. Στους τομείς αυτούς ανήκουν τμήματα και μονάδες καθώς επίσης υπάρχουν και διατομεακά τμήματα και λοιπά τμήματα.

Η ακριβής διάρθρωση, βάση του ισχύοντα οργανισμού του Νοσοκομείου φαίνεται πιο κάτω:

  • Παθολογικός, με δυναμικότητα 104 κλινών
  • Χειρουργικός, με δυναμικότητα 96 κλινών
  • Εργαστηριακός
  • Ψυχιατρικός, με δυναμικότητα 13 κλινών
  • Δημόσιας Υγείας

Στους τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των Εξωτερικών Ιατρείων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Αυτή την στιγμή λειτουργούν τα πιο κάτω Εξωτερικά Ιατρεία:

  • Παθολογικό
  • Καρδιολογικό
  • Υπερήχων καρδιάς
  • Πνευμονολογικό
  • Παιδιατρικό
  • Γαστρεντερολογικό
  • Ορθοπαιδικό
  • Νεφρολογικό
  • Νευροχειρουργικό
  • Νευρολογικό
  • Οδοντιατρικό
  • Χειρουργικό
  • Ψυχιατρικό
  • Ψυχογηριατρικό
  • Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργειών
  • Ωτορινολαρυγγολογικό
  • Ουρολογικό
  • Ανδρολογικό
  • Οφθαλμολογικό – Οπτικά πεδία
  • Μαιευτικό
Μετάβαση στο περιεχόμενο