Διαβούλευση

old

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 28-06-2024 έληξε η 2η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28502 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 28-06-2024 έληξε η 2η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28502

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με μοναδικό κωδικό διαβούλευσης: «2024DIAB28502». 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (CPV:33157400-9) με μοναδικό κωδικό διαβούλευσης: «2024DIAB28502».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV:33157400-9)ΚΩΔΙΚΟΣ :2024DIAB28408 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV:33157400-9)ΚΩΔΙΚΟΣ :2024DIAB28408

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0)» ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28301, για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0)» ΚΩΔ.ΔΙΑΒ.:2024DIAB28301, για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: 2024DIAB28301 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ » (CPV:33152000-0) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: 2024DIAB28301

Μετάβαση στο περιεχόμενο