Προσλήψεις – Διορισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9Γ7Ε4690ΒΒ-ΣΧΖ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Από το Υπουργείο Υγείας, απευθύνεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων στις ακόλουθες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα Νοσοκομεία αυτών: Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το  Γενικό Νοσοκομείο Άρτας Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής ή Εσωτερικής Παθολογίας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12ος 2023 ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το  Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας κατηγορίας / κλάδου ΠΕ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, σε συνεργασία με το ΓΝ Άρτας, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης μόνο για την κάλυψη κενών, ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας, έως 30/6/2023. Πρόσληψη Αναισθησιολόγου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την κάλυψη των αναγκών του και για την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.254,36…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, σε συνεργασία με το ΓΝ Άρτας, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης μόνο για την κάλυψη κενών, ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας, έως 31/12/2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ) για το Τ.Ε.Π. στο βαθμό του Επιμελητή Β΄. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄. Μία…

Μετάβαση στο περιεχόμενο