Προσλήψεις – Διορισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, σε συνεργασία με το ΓΝ Άρτας, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης μόνο για την κάλυψη κενών, ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας, έως 31/12/2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ) για το Τ.Ε.Π. στο βαθμό του Επιμελητή Β΄. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄. Μία…

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής…

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Διευθυντή Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας…

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ         Έχοντας υπόψη :       Τις διατάξεις α. της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (Α΄21),β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204),γ. του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)δ. του…

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΣΟΧ1/2019
Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΣΟΧ1/2019 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Με βάση το πρακτικό με αρ.πρωτ.: 28527/27-11-2019 της επιτροπής αξιολόγησης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019  για την Πρόσληψη Εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ανάγκες καθαριότητας και εστίασης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ανάγκες καθαριότητας και εστίασης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των φορέων του (ΚΕΦΙΑΠ, ΔΙΕΚ).   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα…

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  Γραφείο: Διοικητή                                                       Άρτα :22-5-2019                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. Δ/…

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                               ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-…

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018
Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την  Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 /2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) Στα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο