Προσλήψεις – Διορισμοί

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018
Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την  Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 /2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) Στα…

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 48 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (CPV: 79211000-6) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 48 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (CPV: 79211000-6) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 48 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (CPV: 79211000-6) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας  στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Prikiriksi_Thesis_Epimeliti_B_Pnevmonologias_Fimatologias.pdf

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το Τ.Ε.Π) στο βαθμό του Διευθυντή. Μία (1) θέση ειδικευμένου…

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.22034
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.22034 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.22034

Προκήρυξη μίας (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας και μίας (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ)
Προκήρυξη μίας (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας και μίας (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β΄, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ) Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι…

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΕΒ Παθολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΕΒ Παθολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β΄, ήτοι:Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠαθολογίαςΓια την παραπάνω θέση που προκηρύσσεται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους –μέλους της Ε.Ο.Κ.2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας4. Για…

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο