Προσλήψεις – Διορισμοί

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 79/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 79/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 79/2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΔΑ   ΒΕΖΚ4690ΒΒ-ΓΘΞ Αριθμός Πρωτοκόλλου   ΔΣ/60 Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ Τελικός Υπογραφών Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ημερομηνία Απόφασης 05/06/2013 Ημερομηνία Ανάρτησης 06/06/2013 14:04:33 Είδος Απόφασης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μονάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Θεματική Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ

ΔΣ73/2012 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΣ73/2012 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.Δ.Σ. /73/ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Διαχείρισης των Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010 Χ.Τ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διορισμός υπαλλήλου ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
Διορισμός υπαλλήλου ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

  ΑΔΑ     4ΑΜΩ4690ΒΒ-8ΙΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου     Δ.Σ. 117 Θέμα   Διορισμός υπαλλήλου ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Τελικός Υπογράφων   Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ημερομηνία Απόφασης   11/08/2011 Ημερομηνία Ανάρτησης   11/08/2011 11:34:51 Είδος Απόφασης   ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φορέας   ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μονάδα   ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Θεματική   Διορισμοί υπαλλήλων «Διορισμός υπαλλήλων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (2)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (2) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΔΑ   4Α114690ΒΒ-Γ Αριθμός Πρωτοκόλλου   Σ.Δ. 40 Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τελικός Υπογραφών Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ημερομηνία Απόφασης 09/03/2011 Ημερομηνία Ανάρτησης 10/03/2011 08:33:38 Είδος Απόφασης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μονάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Θεματική Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΔΑ   4ΙΦΝ4690ΒΒ-8 Αριθμός Πρωτοκόλλου   158 Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Τελικός Υπογραφών Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ημερομηνία Απόφασης 17/11/2010 Ημερομηνία Ανάρτησης 14/12/2010 09:25:45 Είδος Απόφασης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μονάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Θεματική Προκηρύξεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο