Προσλήψεις – Διορισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΔΑ   4ΙΦΝ4690ΒΒ-8 Αριθμός Πρωτοκόλλου   158 Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Τελικός Υπογραφών Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ημερομηνία Απόφασης 17/11/2010 Ημερομηνία Ανάρτησης 14/12/2010 09:25:45 Είδος Απόφασης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μονάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Θεματική Προκηρύξεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο