Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την κάλυψη των αναγκών του και για την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.254,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων, για την πρόσληψη εργαζομένου κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με ειδικότητα Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και σε 1.460,37ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων για την πρόσληψη  εργαζομένου κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Βιοϊατρικών Επιστημών με ειδικότητα Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και η εργασία που θα παρέχει είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο Prosklhsh_Ekdilosis_Endiaferontos

Συνημμένα αρχεία

Αμπελογιάννη Βάσω

All stories by:Αμπελογιάννη Βάσω
Μετάβαση στο περιεχόμενο