• 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής (για τη Μ.Ε.Θ) στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄.

Ψ4ΡΕ4690ΒΒ-Κ8Ω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο