• 22 Ιουνίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ94 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ , ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ94 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ , ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ94 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ , ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο