• 22 Ιουνίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ93 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR-2T ΜΕ S/N:1745-44 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. ΟΙΚΟΥ ITAL RAY ΠΟΥ ΒΡΙΣΚ. ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ93 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR-2T ΜΕ S/N:1745-44 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. ΟΙΚΟΥ ITAL RAY ΠΟΥ ΒΡΙΣΚ. ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ93 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR-2T ΜΕ S/N:1745-44 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. ΟΙΚΟΥ ITAL RAY ΠΟΥ ΒΡΙΣΚ. ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο