• 3 Δεκεμβρίου, 2019

ΔΙΑΚ.ΑΡΙΘ.Δ.Σ 142/2019 Συντήρηση χώρων Γενικού Νοσοκομείου Άρτας» το οποίο αφορά τη διαμόρφωση χώρων της Ψυχιατρικής κλινικής με σκοπό την ανάπτυξη διαθέσιμων κλινών

ΔΙΑΚ.ΑΡΙΘ.Δ.Σ 142/2019 Συντήρηση χώρων Γενικού Νοσοκομείου Άρτας» το οποίο αφορά τη διαμόρφωση χώρων της Ψυχιατρικής κλινικής με σκοπό την ανάπτυξη διαθέσιμων κλινών

ΔΙΑΚ.ΑΡΙΘ.Δ.Σ 142/2019 Συντήρηση χώρων Γενικού Νοσοκομείου Άρτας» το οποίο αφορά τη διαμόρφωση χώρων της Ψυχιατρικής κλινικής με σκοπό την ανάπτυξη διαθέσιμων κλινών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο