ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ 92 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FORMULA 2000 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BELLCO, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Μ.Τ.Ν.ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ 92 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FORMULA 2000 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BELLCO, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Μ.Τ.Ν.ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣ 92 ΓΙΑ THN ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FORMULA 2000 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BELLCO, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Μ.Τ.Ν.ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο