• 29 Δεκεμβρίου, 2016

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS ΓΝ ΑΡΤΑΣ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS ΓΝ ΑΡΤΑΣ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο