ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 21/2018 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 21/2018 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 21/2018 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο