• 9 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 84/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 84/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 84/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο