• 24 Ιανουαρίου, 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 77/2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 77/2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 77/2013 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο