• 19 Νοεμβρίου, 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ132/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ132/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΣ132/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο