• 6 Μαρτίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 22 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΠΑΧΕΟΣ, ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (CPV 33168100-6 )» για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού ιατρείου του Γ.Ν.Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 22 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΠΑΧΕΟΣ, ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (CPV 33168100-6 )» για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού ιατρείου του Γ.Ν.Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 22 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΠΑΧΕΟΣ, ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (CPV 33168100-6 )» για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού ιατρείου του Γ.Ν.Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο