• 20 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦ. (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦ. (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦ. (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο