• 20 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 65/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο