• 26 Φεβρουαρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 19 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν δέματα (Ταχυμεταφορές) (CPV :64113000-1) για την κά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 19 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν δέματα (Ταχυμεταφορές) (CPV :64113000-1) για την κά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 19 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν δέματα (Ταχυμεταφορές) (CPV :64113000-1) για την κά 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο