• 18 Απριλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 39/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 39/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 39/2018 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο