• 10 Μαρτίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 25 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν Δέματα (Ταχυμεταφορές), CPV 64113000-1 του Γ.Ν. Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του :Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και Κ.ΕΦ.Ι.ΑΠ. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 25 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν Δέματα (Ταχυμεταφορές), CPV 64113000-1 του Γ.Ν. Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του :Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και Κ.ΕΦ.Ι.ΑΠ. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 25 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν Δέματα (Ταχυμεταφορές), CPV 64113000-1 του Γ.Ν. Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του :Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Άρτας και Κ.ΕΦ.Ι.ΑΠ. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο