• 3 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ» (CPV: 09132100-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ» (CPV: 09132100-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ» (CPV: 09132100-4) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο