• 30 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 54/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο