• 7 Μαΐου, 2019

Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικού και λογισμικού Πληροφορικής 2019» (CPV:30236000-2)Γ. Ν. Άρτας με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. 31/2019».

Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικού και λογισμικού Πληροφορικής 2019» (CPV:30236000-2)Γ. Ν. Άρτας με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. 31/2019».

Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικού και λογισμικού Πληροφορικής 2019» (CPV:30236000-2)Γ. Ν. Άρτας με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. 31/2019». 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο