• 5 Ιουλίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 77/2019 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓΩΝ. Για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 77/2019 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓΩΝ. Για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 77/2019 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓΩΝ. Για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο