• 24 Απριλίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.31/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Υλικού και λογισμικού Πληροφορικής 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.31/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Υλικού και λογισμικού Πληροφορικής 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.31/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Υλικού και λογισμικού Πληροφορικής 2019» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο