• 5 Μαρτίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 14/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 14/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 14/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο