• 4 Μαρτίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 13/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 13/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 13/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο