• 19 Σεπτεμβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 102/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 102/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 102/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τροφοδοσίας» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο