• 6 Σεπτεμβρίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 90 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV 39222100-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 90 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV 39222100-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 90 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV 39222100-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο