• 10 Μαρτίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV:33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV:33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 18/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓια την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV:33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο