• 26 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο