ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ .Σ. 23/2019 & ΜΕ ΑΔΑ: Ω6ΘΖ4690ΒΒ-Α1Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, CPV: 19640000-4»

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ .Σ. 23/2019 & ΜΕ ΑΔΑ: Ω6ΘΖ4690ΒΒ-Α1Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, CPV: 19640000-4»

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ .Σ. 23/2019 & ΜΕ ΑΔΑ: Ω6ΘΖ4690ΒΒ-Α1Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, CPV: 19640000-4» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο