• 24 Απριλίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για την προμήθεια «Ενός (1) Eξακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου του ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για την προμήθεια «Ενός (1) Eξακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου του ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για την προμήθεια «Ενός (1) Eξακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου του ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο