• 12 Απριλίου, 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-03-2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-03-2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-03-2019 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο