ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 23 /2019 ΔΙΑΚ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ.Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 23 /2019 ΔΙΑΚ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ.Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 23 /2019 ΔΙΑΚ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ.Για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο