Διευκρινήσεις επί της αριθμ.ΔΣ9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου

Διευκρινήσεις επί της αριθμ.ΔΣ9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου

Διευκρινήσεις επί της αριθμ.ΔΣ9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις των ειδών με α/α 22, α/α 41 και α/α 259 στο διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακ. Υγειονομικού

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο