Αριθμ. Δ.Σ 19 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το Γ. Ν. Άρτας, Κ. Υγ

Αριθμ. Δ.Σ 19 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το Γ. Ν. Άρτας, Κ. Υγ

Αριθμ. Δ.Σ 19 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το Γ. Ν. Άρτας, Κ. Υγ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 19 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το Γ. Ν.
Άρτας, Κ. Υγείας, Ψυχαργώς, Νοσηλευτική Σχολή, & Κε.Φ.Ι.Απ. Άρτας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2011 – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνημμένα αρχεία

Μπαρτζώκα Σπυριδούλα

All stories by:Μπαρτζώκα Σπυριδούλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο