• 25 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 69/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «τριάντα (30) συλλογών (set) πλήρους αιμοδυναμικής παρακολούθησης, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV:33141000-0) για τις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 69/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «τριάντα (30) συλλογών (set) πλήρους αιμοδυναμικής παρακολούθησης, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV:33141000-0) για τις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 69/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «τριάντα (30) συλλογών (set) πλήρους αιμοδυναμικής παρακολούθησης, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV:33141000-0) για τις 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο