• 29 Φεβρουαρίου, 2012

ΔΣ/9/2012 Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διάφορου

ΔΣ/9/2012 Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διάφορου

ΔΣ/9/2012 Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διάφορου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

<< Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012>>, σε εφαρμογή του αριθμ. 3/28-02-2012 θέμα 1ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακ. Υγειονομικού με αριθ. Δ.Σ.9

Μετάβαση στο περιεχόμενο