• 7 Μαρτίου, 2012

Διευκρινήσεις επί της με αριθμ.ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου

Διευκρινήσεις επί της με αριθμ.ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου

Διευκρινήσεις επί της με αριθμ.ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις επί των προδιαγραφών σε είδος της Διακήρυξης με αριθμ. ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου (α/α249 Κυκλώματα Αναπνευστήρα απλά).

Διευκρίνηση Υγειονομικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο