• 28 Φεβρουαρίου, 2012

Διευκρινήσεις επί της ΔΣ/30/2012 για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας

Διευκρινήσεις επί της ΔΣ/30/2012 για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας

Διευκρινήσεις επί της ΔΣ/30/2012 για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις για το ζητούμενο προσωπικό – εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας (σελίδα 38 ) του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /30/2012.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Δ.Σ. 30

Μετάβαση στο περιεχόμενο