ΔΣ 37 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΣ 37 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΣ 37 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο