• 3 Απριλίου, 2012

ΔΣ66/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΣ66/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΣ66/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /66/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο